Ai cũng nghĩ bồn cầu là trang bị bẩn nhất trong nhà nhưng 5 thiết bị này mới là ổ vi khuẩn đầy rẫy mầm bệnh trường hợp không vệ sinh thường xuyên

http://kgs365q6m.wpsuo.com/ai-cung-nghi-bon-cau-la-thu-ban-nhat-trong-nha-nhung-5-trang-bi-nay-moi-la-o-vi-khuan-day-ray-mam-benh-truong-hop-khong-ve-sinh-thuong-xuyen

Đừng tưởng chỉ mỗi nhà vệ sinh hay bồn cầu mới là thiết bị đại bẩn, ngay tới cả những thiết bị bạn dùng hàng ngày vẫn mang thể đựng đầy vi khuẩn giả dụ không vệ sinh định kỳ.