Published News

Quy định miễn phí kinh phí ACT và bài kiểm tra đánh giá năng lực

https://mike-wiki.win/index.php/Sắp_xếp_hồ_sơ_đi_du_học_Mỹ_cần_thời_gian_trong_bao_lâu

Chuyên gia Chris Lộc Đào - Chủ tịch HĐQT USIS Group cho hay, các khoản liên quan đến thủ tục du học đại học Mỹ sẽ bắt đầu với chi phí của các bài kiểm tra quốc tế. Mọi người sẽ phải chi trả $47.50 cho mỗi lần đăng