tại sao giá nhà vẫn khó giảm mạnh dù thị phần khó khăn do dịch bệnh?

http://venencatinh430.timeforchangecounselling.com/vi-sao-gia-nha-van-kho-giam-manh-du-thi-phan-canh-tranh-do-dich-benh

Dù tác động bởi dịch bệnh nhưng những chủ đầu cơ quyết ko ưu đãi nhà, còn Bộ vun đắp thừa nhận giá nhà đang không phản ánh đúng giá trị thực, cũng như không phù hợp có khả năng chi trả của đông đảo người dân. #Venencatinh