transparant vouwdoosjes

https://www.scribd.com/document/415464305/Uitleg-over-product-verpakking

Naast een beschrijving van de destijds toegepaste verpakkingen binnen het overgrote deel van de bouwstoffenindustrie, is in het W&B-rapport ook een goede analyse gemaakt van de milieubelasting van bouwstoffen en